Strukturen i projektHOTEL

Når et projekt oprettes på projekthotellet, bliver der udnævnt en projektansvarlig (administrator).

 

Strukturen i projekthotellet er meget fleksibel, idet det er den projektansvarlige, der i princippet selv definerer strukturen (dokumenttyper og opdeling).

 

Administratoren har adgang til administrationsdelen af projekt-databasen og kan oprette:

   faggrupper, typisk de firmaer eller grupper, som

   brugerne tilhører.

   brugere, som skal have adgang til projektdatabasen.

   Hver bruger tilknyttes den faggruppe, som

   vedkommende person er medlem af.

   dokumenttyper som f.eks. tegninger, notater,

   referater, breve og informationer.

   opdeling, der skal opfattes som en underinddeling af

   dokument-typerne.

Der er ingen begrænsning i antal af faggrupper, brugere, dokument-typer og opdelinger.

 

De enkelte brugere gives rettigheder til de enkelte dokumenttyper (ingen adgang, læseadgang eller læse- og skriveadgang).

 

Alle dokumenter forbliver i databasen, også når der lægges nye revisioner op (de ”gamle” dokumenter arkiveres).

 

Der er således altid dokumentation for hvilke dokumenter, der har været tilgængelige i databasen og hvornår.

 

Alle transaktioner registreres i en log, som administratoren har adgang til.